РОЗІГРАШ «Подаруй кохання»

Умови участі у Акції шодо розірашу 5-ти декоративних подушок у формі серця


Вам необхідно:


1. Вступити в групу Венето / Veneto (в соціальній мережі Facebook);

2. Лайкнути пост про Акцію.

3. Зробити репост цього посту.

4. У коментарях до посту відзначити товар, який у Вас є або який Ви мрієте мати від Венето.

5. Створити свою фотографію на своїй сторінці (фото профілю) з фоторамкою від Венето «ЛЮБЛЮ Венето» за допомогою посилання, яка прикріплена в пості.Акція триватиме з 16.30 годин 23.01.2018 до 23:00 годин 13.02.2018.

Ми визначимо 5 Переможців на наступний день - 14.12.2018.

Приз: Декоративна подушка «Венето Серце», розміром 45х45 см.Офіційні правила Акції


1. Організатором та Виконавцем Акції «Подаруй кохання» (надалі - Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Група Венето» (надалі - Організатор). Місцезнаходження: Україна, м. Черкаси, вул. Юрія Іллєнка, 27, 18005.

2. Акція проводиться Організатором на території України, у глобальній мережі Інтернет, а саме на сторінках у соціальних мережах Facebook (режим доступу: https://www.facebook.com/Veneto.Ua/).

3. Акція проводиться у період з 16.30 год. 23.01.2018 до 23:00 год. 13.02.2018. (надалі – період проведення Акції).

4. Учасниками Акції «Подаруй кохання» можуть бути дієздатні громадяни України, які на період проведення Акції досягли 18-ти років та проживають на території України. Не можуть бути Учасниками Акції працівники Організатора, які беруть участь у підготовці чи проведенні Акції, а також їх близькі родичі.

5. Умови для участі у Акції:

5.1. Вступити в групу Венето / Veneto в соціальній мережі Facebook;

5.2. Лайкнути, та зробити репост запису з Розіграшем на сторінці Veneto Ukraine в соціальній мережі Facebook (режим доступу: https://www.facebook.com/Veneto.Ua/).
5.3. У коментарях до посту вказати товар, який у Вас є або який Ви мрієте мати від Венето.
5.4. Створити фото профілю на сторінці користувача з фоторамкою від Венето «КОХАЮ Венето» за допомогою посилання, що прикріплене в пості на сторінці Veneto Ukraine в соціальній мережі Facebook (режим доступу: https://www.facebook.com/Veneto.Ua/).

6. Визначення Переможця Акції:

6.1. Переможцями Акції вважаються 5 (п'ять) Учасників Акції, які виконали всі умови даних Правил, та яких було обрано в результаті здійснення процедури, вказаної у п. 6.3. даних Правил. Переможці Акції здобувають право на отримання Призу Акції, визначеного у п. 7. даних Правил.

6.2. Кожен Переможець Акції може отримати лише 1 (один) Приз Акції та використати його на власний розсуд.

6.3. Визначення переможців Акції проводиться Організатором шляхом здійснення наступної процедури:

6.3.1. Усі Учасники Акції, які належним чином виконали умови цих Правил до 22.59.59 год. за київським часом 13 лютого 2018 року, вносяться до списку Учасників Акції;

6.3.2. Список з Учасниками Акції завантажується до веб-сайту системи випадкового в random.org вибору (для Facebook), якою здійснюється випадкове ранжування (упорядкування) Учасників Акції із вказаного списку;

6.3.3. 5 (п'ять) Учасників Акції, які першими вказуються у ранжованому веб-сайтом random.org вибору (для Facebook) списку, вважаються переможцями Акції та мають право на отримання Призу.

6.4. У випадках, перелічених у п. 8.7. даних Правил, відповідний переможець Акції втрачає право на отримання Призу Акції та перестає бути Переможцем Акції.

6.5. Остаточні результати визначення переможців Акції фіксуються Виконавцем та відображаються у Протоколі. Результати проведення Акції, зафіксовані Організатором у вищевказаному протоколі, є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

6.6. Оголошення Переможців Акції публікується 14 лютого 2018 р. на сторінці у соціальній мережі Facebook (режим доступу: https://www.facebook.com/Veneto.Ua).

7. Призом Акції «Подаруй кохання» є компенсація повної вартості декоративної подушки «Венето Серце», розмір 45х45 см. при виконанні умов передбачених п. 5.2. даних Правил.


8. Порядок, умови та строки отримання Призу Акції:

8.1. Протягом 5 (п’яти) календарних днів після публікації оголошення про Переможця Акції на сторінці у соціальній мережі Facebook (режим доступу: https://www.facebook.com/Veneto.Ua) Переможець Акції зобов’язаний зв’язатись з Організатором шляхом надсилання електронного повідомлення на пошту (marketing@veneto.ua) зі свого особистого профілю користувача веб-сайту https://www.facebook.com/, який був вказаний Переможцем Акції, та підтвердити свою згоду на отримання Призу Акції.

8.2. В електронному повідомленні, надісланому відповідно до п. 8.1. даних Правил Переможець Акції має вказати дані, необхідні для надсилання йому призу, а саме: ПІБ Переможця Акції, номер мобільного телефону, номер та адреса відділення Нової Пошти.

8.3. Одночасно, з надсиланням електронного повідомлення, Переможець Акції повинен надіслати Організатору скановані копії документів, які є необхідними для отримання Призу Акції, а саме:

- скановану копію дійсного паспорту громадянина України (усі сторінки) переможця Акції,

- скановану копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера переможця Акції, а для осіб, що відмовилися від присвоєння їм ідентифікаційного номера, - скановану копію сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого органу.

Вказані документи, надаються Організатору з метою нарахування і перерахування до відповідних бюджетів податків, передбачених податковим законодавством України, та передачі Призу Акції.

8.4. Після надсилання електронного повідомлення, відповідно до п. 8.1. та 8.2. даних Правил, а також сканованих копій документів згідно процедури, описаної у п. 8.3., Приз Акції протягом 5 (п’яти) банківських днів буде відправлено на вказане відділення Нової Пошти.

8.5. Приз Акції вручається лише тій особі, яка здобула право на його отримання згідно з умовами даних Правил. Приз Акції вручається виключно в порядку, встановленому даними Правилами. Переможець Акції не має права передати будь-яким третім особам право на отримання Призу Акції.

8.6. Організатор Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за подальше використання переможцем Акції Приз Акції після його вручення та/або за неможливість такими переможцями Акції скористатись отриманим Призом Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Призу Акції.

8.7. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Призу Акції, а також перестає вважатись Переможцем Акції, без будь-яких компенсацій, у наступних випадках:

8.7.1. якщо такий Переможець Акції, у встановлений цими Правилами період, не надасть підтвердження можливості та згоди на отримання належного йому Призу Акції;

8.7.2. якщо такий Переможець Акції не здійснить дії, передбачені у п. 8.2.- 8.5. цих Правил та інших зобов’язань, передбачених цими Правилами;

8.7.3. якщо такий Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання Призу Акції будь-яким доступним способом;

8.7.4. якщо такий Переможець Акції вказав неправильні / неточні дані;

8.7.5. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Акції;

8.7.6. у разі неналежного виконання та/або порушення умов цих Правил.

8.8. Неухильне дотримання всіх умов даних Правил та надання всіх передбачених документів та/або інформації є необхідною умовою отримання Призу Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених даними Правилами, позбавляє переможця Акції права на одержання призу Акції. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання Призу Акції та не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

8.9. У разі неможливості вручення відповідного Призу Акції першому Переможцю Акції з будь-яких, незалежних від Виконавця причин, розіграш призу здійснюється повторно, на умовах, передбачених розділом 8 даних Правил у строки, додатково встановлені Організатором.

9. Надання інформації:

9.1. Беручи участь в Акції, Учасник в Акції розуміє та погоджується з тим, що у випадку визнання його Переможцем Акції будь-яка надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, можуть збиратися, використовуватися, оброблятися, поширюватися та зберігатися Організатором виключно з метою нарахування і перерахування до бюджету податків, пов’язаних із врученням Призу Переможцю Акції, внаслідок того, що Організатор є податковим агентом по утриманню податків в рамках проведення Акції, а також з метою інформування такого Учасника Акції про результати визначення переможців Акції, вручення Призу Акції та фіксації результатів Акції у протоколах.

9.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасник Акції підтверджує свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення таких даних Організатором, у випадку визнання такого Учасника Переможцем Акції, а також що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних.

9.3. Вказане у цьому розділі використання інформації/даних Учасника Акції не компенсується (не оплачується) Організатором.

9.4. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, не надання передбачених даними Правилами даних/інформації, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Організатора від обов’язку вручити Приз Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання належного йому Призу Акції.


10. Інші умови Акції:

10.1. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню.

10.2. Оподаткування Призу Акції відбувається згідно з чинним на момент вручення Призу Акції законодавством України. Податковим агентом по утриманню податків є Організатор.

10.3. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами i зобов'язуються їх виконувати.

10.4. Організатор залишає за собою право усунути від участі в Акції Учасників, які порушили дані Правила.

10.5. Всі Учасники Акції самостійно і за власний рахунок сплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції, окрім оподаткування Призу Акції, яке здійснюється Організатором відповідно до умов чинного законодавства України.

10.6. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, збоями/порушеннями в роботі соціальної мережі Facebook дефектами,маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором, яка спотворює або перешкоджає належному проведенню Акції, Організатор може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації Учасників Акції.

Детальну інформацію з приводу даної Акції можна отримати за телефоном гарячої лінії (0-800-500-340).

Інтернет-магазин veneto.ua використовує cookie-файли та інші технології, щоб допомогти вам у навігації, а також полегшити використання сайту, аналізувати використання наших товарів, щоб підвищити якість рекламних і маркетингових активностей Приймаю
Наши магазины