Дитяча подушка до свята Святого Миколая від Венето!

Умови участі дуже прості, вам необхідно:

1. Вступити в групу Венето | Veneto ;

2. Лайкнути, та зробити репост цього запису.

Акція триватиме з 15.12.2016 по 19.12.2016 до 19:00 години. Ми визначимо переможця того ж вечора.

Приз: Подушка «Венето Солодкі сни», розмір 38х58. 


Офіційні правила Акції 

1. Організатором та Виконавцем Акції «Дитяча подушка до свята Святого Миколая від Венето!» (надалі - Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Група Венето» (надалі - Організатор). Місцезнаходження: Україна, м. Черкаси,  вул. Горького, 27, 18005.

2.  Акція проводиться Організатором на території України, у глобальній мережі Інтернет, а саме на сторінках у соціальних мережах Facebook, Вконтакті таОднокласники  (режим доступу: https://www.facebook.com/Veneto.Ua/, https://vk.com/veneto_ukraine, https://ok.ru/group/53027481321613 ).

3. Акція проводиться у період з 15.12.2016 по 19.12.2016 до 19:00 години. (надалі – період проведення Акції).

4. Учасником Акції «Дитяча подушка до свята Святого Миколая від Венето!» можуть бути дієздатні громадяни України, які на період проведення Акції досягли 18-ти років та проживають на території України. Не можуть бути Учасниками Акції працівники Організатора, які беруть участь у підготовці чи проведенні Акції, а також їх близькі родичі.

5. Умови для участі у Акції:
5.1. Вступити в групу Венето | Veneto в одній з соціальних мереж Facebook, Вконтакті або Однокласники;
5.2. Лайкнути, та зробити репост цього запису на сторінці Veneto Ukraine в одній з соціальних мереж Facebook, Вконтакті або Однокласники  (режим доступу: https://www.facebook.com/Veneto.Ua/, https://vk.com/veneto_ukraine, https://ok.ru/group/53027481321613  ).

6. Визначення Переможця Акції:
6.1.  Переможцем Акції вважається 1 (один) Учасник Акції, (для кожної соціальної мережі) який виконав всі умови даних  Правил, та якого було обрано в результаті здійснення процедури, вказаної у п. 6.3. даних Правил. Переможець Акції здобуває право на отримання   Призу Акції, визначеного у п. 7. даних Правил.
6.2. Переможець Акції може отримати лише 1 (один) Приз Акції та використати його на власний розсуд.
6.3. Визначення переможця Акції проводиться Організатором шляхом здійснення наступної процедури:
6.3.1. Усі Учасники Акції, які належним чином виконали умови цих Правил до 18.59.59 год. за київським часом 19 грудня 2016 року, вносяться до списку Учасників Акції;
6.3.2.    Список з Учасниками Акції завантажується до веб-сайту системи випадкового вибору woobox.com (для Facebook) та в random.org и mrandom.com, (для Вконтакті та Однокласники) якою здійснюється випадкове ранжування (упорядкування) Учасників Акції із вказаного списку;
6.3.3.   Учасник Акції, який першим вказується у ранжованому веб-сайтом woobox.com (для Facebook) та в random.org и mrandom.com, (Вконтакті та Однокласники) списку, вважається переможцем Акції та має право на отримання Призу.
6.4. У випадках, перелічених у п. 8.7. даних Правил, відповідний переможець Акції втрачає право на отримання Призу Акції та перестає бути Переможцем Акції.
6.5. Остаточні результати визначення переможців Акції фіксуються Виконавцем та відображаються у Протоколі. Результати проведення Акції, зафіксовані Виконавцем у вищевказаному протоколі, є остаточними  і такими, що не підлягають оскарженню.
6.6.  Оголошення Переможця Акції публікуються 19 грудня 2016 р. саме на сторінках у соціальних мережах Facebook, Вконтакті та Однокласники  (режим доступу: https://www.facebook.com/Veneto.Ua/, https://vk.com/veneto_ukraine,   https://ok.ru/group/53027481321613 ).

7. Призом Акції «Дитяча подушка до свята Святого Миколая від Венето!» є компенсація повної вартості Подушки «Венето Солодкі сни» 38х58 см. при виконанні умов передбачених п. 5.2. даних Правил.

8. Порядок, умови та строки отримання Призу Акції:
8.1.   Протягом 5 (п’яти) календарних днів після публікації оголошення про Переможця Акції на сторінках у соціальних мережах Facebook, Вконтакті таОднокласники  (режим доступу: https://www.facebook.com/Veneto.Ua/, https://vk.com/veneto_ukraine, https://ok.ru/group/53027481321613) Переможці Акції зобов’язані зв’язатись з Виконавцем шляхом надсилання електронного повідомлення на пошту  (marketing@veneto.ua) зі свого особистого профілю користувача веб-сайту https://www.facebook.com/, https://vk.com/ чи  https://ok.ru/ який був вказаний Переможцем Акції, та підтвердити свою згоду на отримання Призу Акції.
8.2.  В електронному повідомленні, надісланому відповідно до п. 8.1. даних  Правил Переможець Акції має вказати дані, необхідні для надсилання йому призу, а саме: ПІБ Переможця Акції, номер мобільного телефону та поштову адресу.
8.3.  Одночасно, з надсиланням електронного повідомлення, Переможець Акції повинен надіслати Організатору скановані копії документів, які є  необхідними для отримання Призу Акції, а саме:
- скановану копію дійсного паспорту громадянина України (усі сторінки) переможця Акції,
- скановану копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера переможця Акції, а для осіб, що відмовилися від присвоєння їм ідентифікаційного номера, - скановану копію сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого органу.
Вказані документи, надаються Організатору з метою нарахування і перерахування до відповідних бюджетів податків, передбачених податковим законодавством України, та передачі Призу Акції.
8.4.  Після надсилання електронного повідомлення, відповідно до п. 8.1. та 8.2. даних Правил, а також сканованих копій документів згідно процедури, описаної у п. 8.3., Приз Акції протягом 5 (п’яти) банківських днів буде відправлено на вказану поштову адресу.
8.5.  Приз Акції вручається лише тій особі, яка здобула право на його отримання згідно з умовами даних Правил. Приз Акції вручається виключно в порядку, встановленому даними Правилами. Переможець Акції не має права передати будь-яким третім особам право на отримання Призу Акції.
8.6. Організатор Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за подальше використання переможцем Акції Приз Акції після його вручення та/або за неможливість такими переможцями Акції скористатись отриманим Призом Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Призу Акції.
8.7. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Призу Акції, а також перестає вважатись Переможцем Акції, без будь-яких компенсацій, у наступних випадках:
8.7.1. якщо такий Переможець Акції, у встановлений цими Правилами період, не надасть підтвердження можливості та згоди на отримання належного йому Призу Акції;
8.7.2.  якщо такий Переможець Акції не здійснить дії, передбачені у п. 8.2.- 8.5. цих Правил та інших зобов’язань, передбачених цими Правилами;
8.7.3.  якщо такий Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання Призу Акції будь-яким доступним способом;
8.7.4.  якщо такий Переможець Акції вказав неправильні / неточні дані;
8.7.5.  у разі неможливості ідентифікувати Переможця Акції;
8.7.6.  у разі неналежного виконання та/або порушення умов цих Правил.
8.8. Неухильне дотримання всіх умов даних Правил та надання всіх передбачених документів  та/або інформації є необхідною умовою отримання Призу Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених даними Правилами, позбавляє переможця Акції права на одержання призу Акції. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання Призу Акції та не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
8.9. У разі неможливості вручення відповідного Призу Акції першому Переможцю Акції збудь-яких, незалежних від Виконавця причин, розіграш призу здійснюється повторно, на умовах, передбачених розділом 8 даних Правил у строки, додатково встановлені Організатором.  

9. Надання інформації:
9.1.   Беручи участь в Акції, Учасник в Акції розуміє та погоджується з тим, що у випадку визнання його Переможцем Акції будь-яка надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, можуть збиратися, використовуватися, оброблятися, поширюватися та зберігатися Організатором  виключно з метою нарахування і перерахування до бюджету податків, пов’язаних із врученням Призу Переможцю Акції, внаслідок того, що Організатор є податковим агентом по утриманню податків в рамках проведення Акції, а також з метою інформування такого Учасника Акції про результати визначення переможців Акції, вручення Призу Акції та фіксації результатів Акції у протоколах.
9.2.  Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасник Акції підтверджує свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення таких даних Організатором, у випадку визнання такого Учасника Переможцем Акції, а також що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних.
9.3. Вказане у цьому розділі використання інформації/даних Учасника Акції не компенсується (не оплачується) Організатором.
9.4. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, не надання передбачених даними Правилами даних/інформації, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Організатора від обов’язку вручити Приз Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання належного йому Призу Акції.

10. Інші умови Акції:
10.1.  У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню.
10.2.  Оподаткування Призу Акції відбувається згідно з чинним на момент вручення Призу Акції законодавством України. Податковим агентом по утриманню податків є Організатор.
10.3. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами i зобов'язуються їх виконувати.
10.4. Організатор залишає за собою право усунути від участі в Акції Учасників, які порушили дані Правила.
10.5.  Всі Учасники Акції самостійно і за власний рахунок сплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції, окрім оподаткування Призу Акції, яке здійснюється Організатором відповідно до умов чинного законодавства України.
10.6. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, збоями/порушеннями в роботі соціальної мережі Facebook, Вконтакті та Однокласники дефектами,маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором, яка спотворює або перешкоджає належному проведенню Акції, Організатор може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації Учасників Акції.

Детальну інформацію з приводу даної Акції можна отримати за телефоном гарячої лінії (0-800-500-340)
Інтернет-магазин veneto.ua використовує cookie-файли та інші технології, щоб допомогти вам у навігації, а також полегшити використання сайту, аналізувати використання наших товарів, щоб підвищити якість рекламних і маркетингових активностей Приймаю
Наши магазины