АКЦІЯ «ПОДУШКА ЗА СЕЛФІ»

УМОВИ АКЦІЇ:

1. Зробіть селфі на фоні вивіски салону Венето, або всередині самого салону
2. Підписуйтесь на нашу сторінку в Instagram https://www.instagram.com/venetoua/
3. Викладайте фотографію в свій аккаунт Instagram з хештегом #venetopillow

07 квітня випадковим чином ми оберемо Переможців і вручимо ПОДАРУНКИ:

1 місце – ортопедична подушка «Венето Дамські пальчики», 50х70 см!
2 і 3 місця – по ортопедичній подушці «Венето Класична», 50х70 см!

Майданчик проведення: сторінка Венето в Instagram https://www.instagram.com/venetoua/
Дата проведення: з 10-00 22 березня 2017р. до 18-00 07 квітня 2017р.

Приймати участь можуть тільки повнолітні громадяни України.


Офіційні правила Акції

1. Організатором та Виконавцем Акції «Подушка за селфі» (надалі – Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Група Венето» (надалі – Організатор). Місцезнаходження: Україна, м. Черкаси, вул. Горького, 27, 18005.
 2. Акція проводиться Організатором на території України, в глобальній мережі Інтернет, а саме на сторінці в соціальній мережі Instagram (режим доступу: https://www.instagram.com/venetoua/).
3. Акція проводиться в період з 10-00 22 березня 2017р. до 18-00 07 квітня 2017р. (далі – період проведення Акції).
4. Учасником Акції «Подушка за селфі» можуть бути дієздатні громадяни України, які на період проведення Акції досягли 18 років, і які проживають на території України. Не можуть бути Учасниками Акції співробітники Організатора, що беруть участь в підготовці або проведенні Акції, а також їхні близькі родичі.

5. Умови для участі в Акції:
5.1. «Підписатися» на сторінку Венето в соціальній мережі Instagram (режим доступу: https://www.instagram.com/venetoua/)
5.2. Зробити селфі на фоні вивіски салону Венето, або всередині самого салону і викласти його в соцмережі Instagram з хештегом #venetopillow (на фото має бути видно обличчя учасника Акції, логотип Торгової марки «Венето», вітрина або продукція Венето, яка знаходиться в салоні!) На сторінці VenetoUkraine в соціальної мережі Instagram (режим доступу: https://www.instagram.com/venetoua/).

6. Визначення Переможця Акції:
6.1. Переможцем Акції вважається 1 (один) Учасник Акції, (соціальної мережі Instagram), який виконав всі умови даних Правил, і був обраний в результаті здійснення процедури, зазначеної в п. 6.3. даних Правил. Переможець Акції набуває право на отримання Призу Акції, визначеного в п. 7. даних Правил.
6.2. Переможець Акції може отримати тільки 1 (один) Приз Акції та використовувати його на свій розсуд.
6.3. Визначення переможця Акції проводиться Організатором шляхом здійснення такої процедури:
6.3.1. Всі Учасники Акції, які належним чином виконали умови цих Правил до 17.59.59 годину за київським часом 07 квітня 2017, вносяться до списку учасників Акції;
6.3.2. Список з Учасниками Акції завантажується на веб-сайт системи випадкового вибору random.org (для Instagram), де здійснюється випадкове ранжування (впорядкування) Учасників Акції з зазначеного списку;
6.3.3. Учасник Акції, який першим вказується в ранжуванні веб-сайтом random.org (для Instagram) списку, вважається переможцем Акції та має право на отримання Призу за перше місце, учасники Акції, які вказуються в списку веб-сайту random.org другим і третім – вважаються переможцями другого і третього місць (відповідно) Акції та мають право на отримання Призу за друге і третє місце (відповідно).
6.4. У випадках, перерахованих в п. 8.7. Правил, відповідний переможець Акції втрачає право на отримання Подарунку Акції та перестає бути Переможцем Акції.
6.5. Остаточні результати визначення переможців Акції фіксуються Організатором та відображаються в протоколі. Результати проведення Акції, зафіксовані Організатором у вищевказаному протоколі, є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.
6.6. Оголошення Переможців Акції публікується 08 квітня 2017 на сторінці в соціальній мережі Instagram (режим доступу: https://www.instagram.com/venetoua/).
7. Призом Акції «Подушка за селфі» є одна ортопедична подушка «Венето Дамські пальчики», 50х70 см – для першого місця, та по ортопедичній подушці «Венето Класична», 50х70 см – для другого і третього місць. Грошовий еквівалент подарунка не видається.

8. Порядок, умови і терміни отримання Призу Акції:
8.1. Протягом 5 (п'яти) календарних днів після публікації оголошення про Переможців Акції на сторінці в соціальній мережі Instagram (режим доступу: https://www.instagram.com/venetoua/). Переможці Акції зобов'язані зв'язатися з Виконавцем шляхом надсилання електронного повідомлення на пошту (marketing@veneto.ua) або зі свого особистого профілю користувача сайту https://www.instagram.com/ яка була вказана переможцем Акції, і підтвердити свою згоду на отримання Призу Акції.
8.2.  В електронному повідомленні, надісланому відповідно до п. 8.1. даних  Правил Переможець Акції має вказати дані, необхідні для надсилання йому призу, а саме: ПІБ Переможця Акції, номер мобільного телефону та поштову адресу.
8.3.  Одночасно, з надсиланням електронного повідомлення, Переможець Акції повинен надіслати Організатору скановані копії документів, які є  необхідними для отримання Призу Акції, а саме:
- скановану копію дійсного паспорту громадянина України (1-4, 11, 12-13, у випадку, якщо вони заповнені) переможця Акції,
- скановану копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера переможця Акції, а для осіб, що відмовилися від присвоєння їм ідентифікаційного номера, - скановану копію сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого органу.
Вказані документи, надаються Організатору з метою нарахування і перерахування до відповідних бюджетів податків, передбачених податковим законодавством України, та передачі Призу Акції.
8.4.  Після надсилання електронного повідомлення, відповідно до п. 8.1. та 8.2. даних Правил, а також сканованих копій документів згідно процедури, описаної у п. 8.3., Приз Акції протягом 5 (п’яти) робочих днів буде відправлено на вказану поштову адресу.
8.5.  Приз Акції вручається лише тій особі, яка здобула право на його отримання згідно з умовами даних Правил. Приз Акції вручається виключно в порядку, встановленому даними Правилами. Переможець Акції не має права передати будь-яким третім особам право на отримання Призу Акції.
8.6. Організатор Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за подальше використання переможцем Акції Приз Акції після його вручення та/або за неможливість такими переможцями Акції скористатись отриманим Призом Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Призу Акції.
8.7. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Призу Акції, а також перестає вважатись Переможцем Акції, без будь-яких компенсацій, у наступних випадках:
8.7.1. якщо такий Переможець Акції, у встановлений цими Правилами період, не надасть підтвердження можливості та згоди на отримання належного йому Призу Акції;
8.7.2. якщо такий Переможець Акції не здійснить дії, передбачені у п. 8.2.- 8.5. цих Правил та інших зобов’язань, передбачених цими Правилами;
8.7.3. якщо такий Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання Призу Акції будь-яким доступним способом;
8.7.4. якщо такий Переможець Акції вказав неправильні / неточні дані;
8.7.5. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Акції;
8.7.6. у разі неналежного виконання та/або порушення умов цих Правил.
8.8. Неухильне дотримання всіх умов даних Правил та надання всіх передбачених документів  та/або інформації є необхідною умовою отримання Призу Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених даними Правилами, позбавляє переможця Акції права на одержання призу Акції. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання Призу Акції та не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
8.9. У разі неможливості вручення відповідного Призу Акції першому Переможцю Акції з будь-яких, незалежних від Виконавця причин, розіграш призу здійснюється повторно, на умовах, передбачених розділом 8 даних Правил у строки, додатково встановлені Організатором.

9. Надання інформації:
9.1. Беручи участь в Акції, Учасник в Акції розуміє та погоджується з тим, що у випадку визнання його Переможцем Акції будь-яка надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, можуть збиратися, використовуватися,оброблятися, поширюватися та зберігатися Організатором  виключно з метою нарахування і перерахування до бюджету податків, пов’язаних із врученням Призу Переможцю Акції, внаслідок того, що Організатор є податковим агентом по утриманню податків в рамках проведення Акції, а також з метою інформування такого Учасника Акції про результати визначення переможців Акції, вручення Призу Акції та фіксації результатів Акції у протоколах.
9.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасник Акції підтверджує свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення таких даних Організатором, у випадку визнання такого Учасника Переможцем Акції, а також що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних.
9.3. Вказане у цьому розділі використання інформації/даних Учасника Акції не компенсується (не оплачується) Організатором.
9.4. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, не надання передбачених даними Правилами даних/інформації, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Організатора від обов’язку вручити Приз Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання належного йому Призу Акції.

10. Інші умови Акції:
10.1.  У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню.
10.2.  Оподаткування Призу Акції відбувається згідно з чинним на момент вручення Призу Акції законодавством України. Податковим агентом по утриманню податків є Організатор.
10.3. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами i зобов'язуються їх виконувати.
10.4. Організатор залишає за собою право усунути від участі в Акції Учасників, які порушили дані Правила.
10.5.  Всі Учасники Акції самостійно і за власний рахунок сплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції, окрім оподаткування Призу Акції, яке здійснюється Організатором відповідно до умов чинного законодавства України.
10.6. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, збоями/порушеннями в роботі соціальної мережі Instagram дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором, яка спотворює або перешкоджає належному проведенню Акції, Організатор може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації Учасників Акції.

Детальну інформацію з приводу даної Акції можна отримати за телефоном гарячої лінії (0-800-500-340) або на сайті veneto.ua.
Інтернет-магазин veneto.ua використовує cookie-файли та інші технології, щоб допомогти вам у навігації, а також полегшити використання сайту, аналізувати використання наших товарів, щоб підвищити якість рекламних і маркетингових активностей Приймаю
Наши магазины